"האגודה המדעית הישראלית לגידולי שדה וירקות" פועלת לקידום והפצת ידע מדעי עדכני בתחומי גידולי שדה וירקות בישראל.
האגודה פתוחה לכל העוסקים ומתעניינים בגידולי שדה וירקות – חקלאים, מדריכים, חוקרים, אנשי חברות, סטודנטים וכד'.

The "Israel Society of Crop and Vegetable Sciences" aims to promote and spread updated scientific knowledge on field and vegetable crops in Israel. The Society is open to all individuals who are engaged and interested in field and vegetable crops – farmers, advisors, researchers, industry experts, students etc.

צרו איתנו קשר

הרשמו לאגודה

להרשמה לאגודה נא לפתוח את הקובץ הזה, ולמלא.